PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Kanał YT UM Leszno

prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski

prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski

prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski (ur. 8 stycznia 1926 r. w Jarocinie) – polski elektrotechnik, specjalizujący się w elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych, technice łączenia obwodów elektroenergetycznych. W 1957 r. ukończył studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej. W tej uczelni przeszedł wszystkie stopnie i stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego – od asystenta do profesora. Stopień naukowy doktor nauk technicznych uzyskał w 1964 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Habilitował się na Politechnice Łódzkiej w 1968 r. W 1978 r. Rada Państwowa nadała mu stopień profesora zwyczajnego.

Działalność państwowa w obszarze edukacji: 1987-1989 - podsekretarz stanu w Ministrestwie Edukacji Narodowej, 1989- 1991 - dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Był jednym z inicjatorów powołania w Lesznie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W latach 1999-2008 był jej prorektorem ds. nauki i rozwoju. W latach 2008-2012r. został jej rektorem.

Od 2012 roku Honorowa Członki Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie.