PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Kanał YT UM Leszno

Zarząd

Zarząd 2014/2015

W dniu 1 grudnia 2014r. w sali 223 gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Lesznie, które wybrało nowe władze na kadencje 2014-2016.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes Paulina Ososińska 
 • Wiceprezes Emil Anusiewicz
 • Skarbnik Agata Polowczyk
 • Sekretarz Marta Ćwiklińska

Zarząd 2013/2014

W związku z zakończeniem edukacji w naszej uczelni i rezygnacją z dalszej działalności w AZS dwóch członków Zarządu – Karola Gruszczyńskiego i Mikołaja Domagały Zarządu Klubu w dniu 10.12.2013 podjął uchwałę o powołaniu nowych członków zarządu. Kadencja Zarządu trwa od 2012-2014 roku. Skład Zarządu wyglądał następująco:

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes Monika Kaczmarek
 • Wiceprezes Emil Anusiewicz
 • Skarbnik Angelika Trojnar
 • Sekretarz Marta Dudziak

Zarząd 2012/2013

W dniu 21 listopada 2012r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie. Wybrano władze klubu na kadencję 2012-2014.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes Monika Kaczmarek
 • Wiceprezes Karol Gruszczyński
 • Skarbnik Angelika Trojnar
 • Sekretarz Mikołaj Domagała

Zarząd 2011/2012

W dniu 15 listopada 2011r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie. Zebranie zostało zwołane celem uzupełnienia składu zarządu klubu.
W związku z zakończeniem edukacji w naszej uczelni oraz rezygnacji z dalszej działalności w AZS dwóch członków Zarządu – Jakuba Klimańskiego i Wojciecha Miedziarka musiały odbyć się wybory uzupełniające do Zarządu Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie kadencja 2010-2012.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes Elwira Schmidt
 • Wiceprezes Błażej Dubisz
 • Skarbnik Patryk Jatczak
 • Sekretarz Jędrzej Otto

Zarząd 2010/2011

W dniu 15 listopada 2010r. w gmachu Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie. Wybrano władze klubu na kadencję 2010-2012.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes Elwira Schmidt
 • Wiceprezes Jakub Klimański
 • Skarbnik Błażej Dubisz
 • Sekretarz Wojciech Miedziarek

Zarząd 2009/2010

W dniu 13 października 2009 r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Zebranie Organizacyjne Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ.W związku z zakończeniem edukacji w naszej uczelni i rezygnacją z dalszej działalności w AZS trzech członków Zarządu – Karoliny Kopczackiej, Beaty Kostańskiej i Waldemara Józiak musiały odbyć się wybory uzupełniające do Zarządu Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ. Kadencja Zarządu trwa od 2008-2010 roku. Skład Zarządu wyglądał następująco:

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Błażej Dubisz
 • Skarbnik Jakub Klimański
 • Sekretarz Karol Powołowski

Zarząd 2008/2009

W dniu 19 listopada 2008 r.w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie. Wybrano nowe władze klubu:

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Beata Kostańska
 • Skarbnik Waldemar Józiak
 • Sekretarz Karolina Kopczacka

Zarząd 2007/2008

 Skład Zarządu nie uległ zmianie. Klubem nadal kierowli:

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Patrycja Lubak
 • Skarbnik Romana Marszałek
 • Sekretarz Iwona Santarek

Zarząd 2006/2007

W wyniku wyborów w dniu 20 czerwca 2006 roku ponownie na prezesa wybrano mgr. Grzegorza Kapitana, wiceprezesem nadal pozostała mgr Beata Janowska. Funkcję wiceprezesa pełniła Patrycja Lubak, sekretarzem została Iwona Santarek, natomiast skarbnikiem Romana Marszałek.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Patrycja Lubak
 • Skarbnik Romana Marszałek
 • Sekretarz Iwona Santarek

Zarząd 2005/2006

W dniu 17 października 2005 r. odbyło się Zebranie Organizacyjne Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ.

W związku z ukończeniem studiów i rezygnacji z obowiązków wiceprezesa kol. Łukasz Cebulski dokonano wyboru na stanowisko wiceprezesa. Funkcje tą powierzono Pawłowi Maciejewskiemu.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Paweł Maciejewski 
 • Skarbnik Piotr Kwieciński 
 • Sekretarz Dominika Gutsche

Zarząd 2004/2005

W dniu 3 czerwca 2004 r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ.

Prezesem ponownie został mgr Grzegorz Kapitan, a wiceprezesem została mgr Beata Janowska. W skład zarządu weszli: Wiktor Kubacki (wiceprezes), Piotr Kwieciński (skarbnik), Dominika Gutsche (sekretarz)

W dniu 20 października 2004 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył ze względów osobistych Wiktor Kubacki, powołano nowego wiceprezesa Łukasza Cebulskiego.

 • Prezes mgr Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Łukasz Cebulski 
 • Skarbnik Piotr Kwieciński
 • Sekretarz Dominika Gutsche

Zarząd 2003/2004

W dniu 12 czerwca 2003r w sali Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ Leszno za rok akademicki 2002/2003 oraz wybory uzupełniające do Zarządu Klubu. W związku z ukończeniem studiów i rezygnacji z piastowanej funkcji trzech członków Zarządu odbyły się wybory uzupełniając. W skład Zarządu weszli:

 • Prezes Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes Maciej Wierucki
 • Skarbnik Piotr Łakomski
 • Sekretarz Filip Zdonek

Zarząd 2002/2003

Dnia 27 maja 2002 roku o godz. 17.00 w budynku PWSZ w Lesznie zostało zwołane walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ Leszno. W zabraniu uczestniczyło 25 członków klubu, którzy wybrali nowe władze. W skład Zarządu KU AZS-PWSZ w Lesznie weszli:

 • Prezes Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Wiceprezes  Łukasz Rak
 • Skarbnik Monika Błaszkowska
 • Sekretarz Antoni Samol

Zarząd 2001/2002

Zgodnie ze statutem kadencja zarządu klubu uczelnianego trwa dwa lata. Rok akademicki 2001/2002 to drugi rok kadencji pierwszego w historii klubu zarządu w składzie:

 • prezes – Maciej Ratajczak,
 • wiceprezes ds. sportowych – Grzegorz Kapitan,
 • wiceprezes ds. organizacyjnych – mgr Beata Janowska,
 • skarbnik – Maciej Kostrowski,
 • sekretarz – Przemysław Nadstawski.

Zarząd 2000/2001

W październiku 2000 roku w gmachu PWSZ w Lesznie odbyły się wybory pierwszego Zarządu Klubu Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. W tajnych wyborach prezesem został Maciej Ratajczak, wiceprezesem Grzegorz Kapitan, skarbnikiem Maciej Kostrowski, sekretarzem Przemysław Nadstawski. Opiekunem z ramienia Uczelni i jednocześnie wiceprezesem klubu została mgr Beata Janowska.

 • Prezes Maciej Ratajczak
 • Wiceprezes Grzegorz Kapitan
 • Wiceprezes mgr Beata Janowska
 • Skarbnik Sekretarz Maciej Kostrowski
 • Sekretarz Przemysław Nadstawski